Общо количество на водата в организма

Водата е основен компонент на човешкото тяло и съставлява 45-75% от телесното тегло на човека:

при кърмачета около 75%

при млади мъже 64%

при възрастни мъже 53%

при млади жени 53%

при възрастни жени 46%

Мастната тъкан съдържа само около 20% вода, докато останалите тъкани съдържат около 73% вода

Атлетите имат по-голям относителен дял мускулна и скелетна маса, и по-нисък дял мастна маса – по-високо водно съдържание в организма.

Функции на водата в организма

Разтворител за биохимичните реакции

Абсорбира метаболитната топлина в тялото

Есенциална за поддържане на обема на кръвоносните съдове

Структурен елемент на клетките

Служи като среда за транспорт на хран. в-ва – за доставянето до тъкани и екскреция

Есенциална за физиологичните процеси храносмилане, абсорбция и екскреция

Клетъчната хидрация е важен сигнал за клетъчния метаболизъм и генната експресия

Участие в регулацията на телесната температура

Смазочно средство напр. сълзите позволяват гладко въртене на очните ябълки

Разпределение и обем на телесните течности

Тоталната телесна вода (ТТВ) включва:

Извънклетъчна течност (ИКТ) – (35 % от ТТВ), 70 кг – 42 л ТТВ – 14л ИКТ

Кръвна плазма – 3 л

Интерстициална (междуклетъчна) вода – 11 л

вътреклетъчна течност (ВКТ) – (65% от ТТВ) – 28 л

Това не са статични обеми – краен ефект от динамична обмяна на течностите в организма.

Воден баланс

Водният баланс на организма зависи от разликата в приема и загубата на вода.

Воден прием ml Водна загуба ml
Течности 500-1700 Урина 600-1600
Вода в храната 800-1000 Изпражнения 50-200
Оксидационна вода 200-300 Изпарение от кожата и издишан въздух 850-1200
Общо 1500-3000 1500-3000

Воден баланс

Плазма + Междуклетъчна вода

Внос > -> Екскреция

Детерминанти на водния баланс

  1. Респираторна загуба на вода

Температурата и влажността на въздуха модифицират водната загуба

Сухият горещ въздух при интензивна физическа активност може да увеличи водните загуби

Студеният сух въздух при почивка и стресираща физическа дейност може да увеличи респираторната водна загуба съответно с 5 мл/час и 15-45 мл/час

Загуба на вода чрез урината

Загубата с урината може да стигне до 20л/ден при голяма консумация на вода Водни загуби с потта

При топлинен стрес потните жлези в кожата секретират пот на кожната повърхност, която охлажда тялото като се изпарява

Потната секреция зависи от физическата дейност, може да е над 2 литра/ден Загуба на вода с фекалиите

Зависи от съдържанието на хранителни влакнини

  1. Продукция на метаболитна вода

При окисление на нутриентите, образуващи енергия (В, М, Б): 100 г от всеки от тези нутриенти продуцира средно съответно 107, 55 , 41 г вода, общо 200-300 мл дневно

Следователно продукцията на метаболитна вода е пропорционална на енергоразхода

  1. Прием на вода

Приемът на вода зависи от физическата активност, околната среда, храната, външната температура – следва да бъде 30- 40 ml/kg.

Водна обмяна

Обмяната между ВКТ и ИКТ зависи от осмотичния градиент.

Водата преминава през мембраните от области с по-ниска към по-висока солева концентрация чрез осмоза, като се опитва да изравни разликите в концентрациите през мембраните.

Мембраните са свободно проницаеми за водата, но селективно проницаеми за разтворените в тях електролити.

В Извън Клетъчната Течност / ИКТ/ най-много са Na+, докато Cl- и бикарбоната са основните аниони. Тези йони представляват 90-95% от осмотично активните компоненти на ИКТ и промяната в тяхното съдържание променя обема на Извън клетъчната течност.

Във Вътре клетъчнатъа течност /ВКТ/, най много са катионите на К и Mg, докато белтъците са основните аниони.

Значимата разлика в концентрациите на Na и K между ВКТ и ИКТ се поддържа чрез транспортни йонни помпи в клетъчните мембрани.

Водна обмяна

Водната обмяна между вътресъдовото и междуклетъчното пространство става в капилярите.

Филтрацията (водата напуска съдовото пространство) става в артериалния край на капилярите, докато абсорбцията във венозния край на капилярите.

При намаляване на ТТВ (дехидратация, хипохидратация) настъпва непълна обмяна на водата, което повлиява всяко водно пространство.

Регулация на осмоларитета на телесните течности

Осмотична регулация

Осморецепторите са разположени в близост до центъра на жаждата, който се намира в предния дял на хипоталамуса.

Намаление на обема на течностите с 2-3%, което отговаря на излъчване с урината на 280-420 ml вода води до съответно увеличение с 2-3% на осмолалитета (осмалитетът е мярка за броя на молекулите в разтвора на кг вода).

Регулация на осмолалитета на телесните течности

Още това незначително нарастване е сигнал за хипоталамичните рецепторни клетки, водещ до освобождаване на антидиуретичен хормон (АДХ) от хипофизата в кръвообращението като същевременно се стимулира центъра на жаждата.

АДХ по кръвен път достига бъбреците. Тук той улеснява в дисталните и събирателните каналчета осмотичния транспорт на водата от бъбречните каналчета към кръвта.

В резултат на чувството за жажда по правило последва прием на вода. Чрез намалението на екскрецията и увеличен внос на вода се увеличава общия обем на телесната вода при оставащо постоянно общо количество на натрия и концентрацията му в плазмата, в резултат на което осмотичното налягане спада.

Жажда

Жажда”- желанието да се пие вода или други течности, поради дефицит на вода в организма

Фактори на възприятието: вкус (сладък), вид, мирис, температура на водата; най-голямо количество се приема при 15оС температура

Физиологични фактори:

Церебрални и Екстра-церебрални осморецептори: отговарят на клетъчната дехидратация (водата напуска клетките в резултат на осмотични процеси)

Осморецептори за обем – при загуби на вода от съдовото и интерстициалното пространство

Разположение на осморецепторите – хипоталамичната област на мозъка

Дехидратация

Загуба на вода от 2% от телесното тегло и повече нарушава умствената дейносткогнитивната функция, визуалното възприятие и моторния контрол

Загуба на вода от 1-2% от т.м. намалява физическия капацитет с 8-25%, загуба на вода с 8% – редукция на физическия капацитет с 54%

Нарушава терморегулациятаповишава телесната температура (треска)

Инфекции на пикочния тракт

Увеличаване честотата на сърдечната дейност пропорционално на степента на водния дефицит

Намаляване обема на кръвта (хиповолемия), което намалява венозното налягане и пълненето на сърцето – компенсаторно увеличаване на сърдечния ритъм

При загуба на вода 3-4 % от тм – намаляване на сърдечната дейност, тъй като увеличеният сърдечен ритъм не може да компенсира намаления кръвен обем

Смърт – загуба на вода > от 10% от тм, топлинен шок

Дехидратация и хронични болести

Камъни в бъбреците

Образуване на жлъчни камъни

Рак на пикочния мехур, дебелото черво

Аритмии

Увеличаване на кръвосъсирването (намаляване на кръвния вискозитет)

Пролапс на митралната клапа