ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО

Затлъстяването, като абнормно натрупване на мастна тъкан в мастните депа, представлява хетерогенно и мултифакторно състояние (синдром), резултат от комплексното взаимодействие на благоприятен генетичен терен и фактори на външната и вътрешна среда.

Причинни фактори за затлъстяването

 • Генетични фактори

 • Енергиен дисбаланс

 • Неблагоприятни фактори от околната среда

4/

5/ Етиологична класификация на затлъстяването

Невроендокринно

Болест и синдром на Къшинг

Хипотиреоидизъм

Поликистозни яйчници

Хипогонадизъм

Инсулином и хиперинсулинизъм

Дефицит на растежен хормон

Ятрогенно затлъстяване

Лечение с кортикостероиди и с психотропни средства

Хипоталамични интервенции

Хранително затлъстяване

Хиперенергийно хранене

Високомастен хранителен режим

Затлъстяване, свързано с намален двигателен режим

Постоперативно

При стареене

Генетично (дисморфично) затлъстяване

Автозомно рецесивно

Хромозомно

6/ ИНДЕКС НА ТЕЛЕСНАТА МАСА (ИТМ)

 • Поднормено тегло – под 18 кг/ м2

 • Нормално тегло 18 – 24.9 кг/ м2

 • Наднормено тегло – 25 – 29.9 кг/м2

 • Затлъстяване I степен – 30 – 34.9 кг/м2

 • Затлъстяване II степен – 35 – 39.9 кг/м2

 • Затлъстяване IІІ степен > 40 кг/м2

7/ Измерване на обиколка на талията

8/ МОРФОЛОГИЧНИ ТИПОВЕ ЗАТЛЪСТЯВАНЕ

АБДОМИНАЛНО

ГЛУТЕАЛНО-ФЕМОРАЛНО

Съотношение Т:Х

Съотношение Т:Х

Мъже над 1.0

Жени над 0.85

Мъже под 1.0

Жени под 0.85

Синоними

Синоними

висцерално

андроидно

централно

на горната част на тялото

ябълковидно

хипертрофично

бедрено

гиноидно

периферно

на долната част на тялото

крушовидно

хиперпластично

БИОЕЛЕКТРИЧЕН ИМПЕДАНС АНАЛИЗ

Добра корелация с референтните методи – 3-3.5%грешка /Heyword 2001/

 • Ниска цена на изследването, достъпност

 • Липса на лъчево натоварванебезопасност

 • Липса на дискомфорт, лесни за изпълнение

 • Кратка продължителност

 • Възможност за документиране и проследяване при последващи контролни прегледи посредством аналитични таблици

 • сегментен анализ на торс и крайници – подходчщ за изследване на спортист

ОБИКОЛКА НА ТАЛИЯТА И ЗДРАВЕН РИСК

Риск от метаболитни усложнения, свързан със затлъстяването

Висок

Много висок

Мъже

> 94 см

> 102 см

Жени

> 80 см

> 88 см

Основни етапи на ефективната терапевтична програма при затлъстяване

 1. Подбор на индивиди със затлъстяване, подходящи за лечение

 2. Пълна оценка на здравословното състояние

 3. Определяне на терапевтичната цел

 4. Избор и приложение на подходящ терапевтичен подход

 5. Мониториране и оценка на лечението

КООПЕРАТИВНОСТ НА ПАЦИЕНТА… за да има резултати е необходимо 100% съдействие!

Оценка на здравословното състояние

 • Индивидуално тегло – сегашен ИТМ, динамика на теглото, тегло в специфични възрасти, начало на напълняването, пик и най-ниско тегло, задръжка на постигнато отслабване, опити за телесна редукция

 • Начин на живот

 • Физическа активност

 • Хранителни навици

 • Рискови фактори – абдоминален тип затлъстяване, тютюнопушене, лекарствена употреба, фамилна обремененост.

Психисоциална и поведенческа оценка – професия, семейство, личностна мотивация, нарушения в настроението, хранителни разстройства.

 • Придружаващи заболявания – диабет, ССЗ, психични нарушения, тиреоидна дисфункция, чернодробни и бъбречни заболявания, бременност.

 • Медицински преглед – пълен соматичен статус, АН, антропометрия (ИТМ, Т, Т/Х)

 • Лабораторни тестове – кръв, урина (кръвна захар, серумни липиди, пикочна киселина, по преценка – хормони)

Определяне на реалистична и достижима терапевтична цел

 • Индивидуализиран хранителен режим, физическа активност, поведение

 • Индивидуализирана оценка на ИТМ, рискови фактори, социални, етнически и личностни особености, коморбидни състояния и други налични заболявания

 • Индивидуализирана оценка на сърдечно-съдовия статус и физическия капацитет

Препоръчвана приемлива телесна редукция 0.5 – 1,5 кг/седмица

Изграждане на комплексна терапевтична програма

Мониториране на антиобезната терапевтична програма

 • Задължителна периодичност – веднъж месечно провеждане на контролен преглед

 • Биоелектричен импенданс анализ – отчитане на постигнатите резултати

 • Динамично определяне на етапни терапевтични цели

 • Периодична Корекция на индивидуалния храниотелен режим

 • Продължителност на програмата – според постаевните цели / месеци – година/.

32/ Оценка на антиобезната терапевтична програма

 • Междинна – след 3 месеца, след 6 месеца, след 1 година

 • След приключване на програмата – изграждане на модел за поддържане на постигнатата редукция на теглото

35/ Базисна ниско-енергийна диета

Нутриент

Препоръчителен внос

Е kcal

Мазнини

НМК

МНМК

ПНМК

Холестерол

Белтъчини

Въглехидрати

Na Cl

Ca

Баластни в-ва

Редукция 500-1000 kcal /дн

до 30 ен %

8-10 ен %

до 15 ен%

до 10 ен %

до 300 мг/дн

около 15 – 25 ен %

45-65 ен %

не повече от 1 ммол/дн ( 6г/2,4г Na)

20-30 г /дн до 35 г.

Индивидуализирана умерено, ниско-енергийна диета (НЕД)

Според резултатите от изследването на ОСНОВНИЯ МЕТАБОЛИЗЪМ В ПОКОЙ– Индиректна Калориметрия се изгражда Индивидуален Хранителен Режим с умерен Енергиен дефицит

Обучение на пациентите за:

 • енергийна стойност на храните

 • хранително съдържание (М, Б, В, БлВ)

 • оценка на хранителния етикет

 • възпитание на нови хранителни навици

 • кулинарна промяна-без висококал. добавки

 • ограничение на висоенергиини храни (М и В)

 • адекватен внос на вода

– ограничен алкохолен прием

Съвети за пазаруване

 • Не пазарувайте, когато сте гладни или когато бързате

 • Четете внимателно етикетите на хранителните стоки и избирайте тези с най-малко калории

 • Търсете здравословни и разнообразни храни

 • Не забравяйте за витамините и минералите

Съвети за готвене

 • Ползвайте печене,скара, грил, задушаване във фолио, без допълнителна мазнина

! 2 супени лъжици масло върху печени картофи добавят 200 кал и 22 г М

 • Обирайте Мазнините от супи и сосове

 • Избирайте предимно постни меса с отделени Мазнини без кожа

 • Често употребявайте птиче месо и риба, бобови и зърнени храни

Когато се храним извън дома

 • Изисквайте здравословни меню

 • Питайте колко грама е порцията и не изяждайте цялата порция

 • Не поръчвайте пържени храни, сметана и масло

 • Отделете сосове, майонези, заливка за салати

ПРОГРАМА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ – съвети за изграждане на индивидуална програма за физическа активност базирани на пусовата честота и динамично натоварване