Медицинска енциклопедия


Статии

Библиография

За статиите публикувани в настоящия раздел са използвани лекции и доклади на:

  • Проф.Д-р Божидар Попов д.м.н.
  • Проф.Д-р Стефка Петрова д.м.н
  • Проф.Д-р Веселка Дулева д.м.
  • Доц . Д-р Даниела Попова д.м.
  • Доц . Д-р Лалка Рангелова д.м.
  • Доц. Д-р Александър Пенков д.м.