Орален Глюкозо Толерантен Тест – измерва се кръвната захар на гладно и два часа след изпиване на 75 ml глюкоза.

Диагноза предибет : обединяваща НГГ /нарушена гликемия на гладно / и НГТ /намален глюкозен толеранс /:

НГГ 5,6 – 6,9 ммол/л на гладно или под 7,8 ммол/л на 120мин от ОГТТ/Орален глюкозо толерантен тест /

НГТ <7,0 ммол/л на гладно или 7,8-11,1 ммол/л на 120 мин от ОГТТ;

Диагноза Диабет:

>7,0 ммол/л на гладно, след поне 8 ч.глад

>11,1 ммол/л на 120 мин от ОГТТ

*2,8-6,1 норма глюкоза на гладно

*до 6,4 норма HbA1C /гликиран хемоглобин /

Съвременни терапевтични цели на гликемичен контрол – IDF, 2007

КЗ / кръвна захар / на гладно 4,4 – 6,1 (7) ммол/л

КЗ 2 ч. след нахранване 4,0 – 7,8

Гликиран хемоглобин /HbА1С/ под 6,5%