Изследвания


Биохимични изследвания

Назначаване на необходимите биохимични изследвания на кръв и урина е задължително условие за ранното диагностициране на заболивания като диабет, метаболитем синдром, атеросклероза, хиперлипидемии, подагра и др.

Тук се изследват: Глюкоза; Гликиран хемоглобин;  ОГТ Т /орален глюкозотолерантен тест/; Холестерол профил (Холестерол общ, Триглицериди, LDL /хоестррол с ниска плътност/, HDL/холестерол с висока плътност/, VLDL/ холестерол с много ниска плътност/ и др.).

Виж повече

Биоелектричен импенданс анализ

Биоелектричен импенданс анализ е метод за определяне на телесния състав, който измерва количеството вода, мастна тъкан, мускулна маса и костна маса в човешкото тяло. Методът се основава на електрическите свойства на тъканите и отразява връзката между водното съдържание и електрическото съпротивление на организма.Различните телесни тъкани имат различно съдържание на вода и различна електрическа проводимост и съпротивление.

Виж повече

Изследване на основния метаболизъм – индиректна калориметрия

Индиректната калориметрия представлява метод за измерване на основния метаболизъм, който се базира на измерване на издишания въглероден двуокис и/или кислород. BMR – basal metabolic rate – Основна метаболитна обмяна изразява енергията изразходвана от органите и тъканите в тялото за поддържане на основните жизнени функции, когато тялото е в състояние на пълен покой.

Виж повече