Биохимични изследвания


Назначаване на необходимите биохимични изследвания на кръв и урина е задължително условие за ранното диагностициране на заболявания като диабет, метаболитен синдром, атеросклероза, хиперлипидемии, подагра и др.

$

Глюкоза

повишените нива дават информация за състояние на предиабет или диабет

$

Гликиран хемоглобин (Hb A1c)

дава информация за нивото на глюкозата в кръвта за период от предходните три месеца

$

ОГТ Т (орален глюкозотолерантен тест)

изследва се нивото на глюкоза на гладно и на втория час след изпиване на 75 милилитра глюкоза

$

Холестерол профил, изследват се:

  • Холестерол общ
  • Триглицериди
  • LDL (холестерол с ниска плътност), HDL (холестерол с висока плътност), VLDL (холестерол с много ниска плътност)
$

Чернодробни ензими

АСАТ, АЛАТ, ГГТ – дават информация за състоянието на черния дроб

$

Урея и Креатинин

за функцията на бъбреците

$

Пикочна киселина

повишените нива са сигнификантни за подагра

$

ПКК (Пълна Кръвна Картина), ДКК – (Диференциална Кръвна Картина)

дават информация за анемии

$

Изследване за хранителна несъвместимост

хранителен интолеранс – по показания

$

Хомоцистеин

индикатор за сърдечно съдов риск

$

Хормони

инсулин , TSH (тиреостимулиращ хормон), хормони на щитовидната жлеза – T3, T4, FT3, FT4

$

Белтък в урина

микроалбуминурия при захарен диабет

По преценка на лекаря се назначават част от тези или други изследвания.