Индиректна калориметрия / измерване на основен метаболизъм


Какво е индиректната калориметрия

Индиректна калориметрия представлява метод за измерване на основен метаболизъм, който се базира на измерване на издишания въглероден двуокис и/или кислород.
BMR – basal metabolic rate – Основна метаболитна обмяна изразява енергията изразходвана от органите и тъканите в тялото за поддържане на основните жизнени функции, когато тялото е в състояние на пълен покой. Например черния дроб изразходва 29% от REE (resting energy expenditure), мозък – 19% , сърце – 10% ,скелетни мускули – 17% и др.

Кога се прави измерването

Измерването на енергията се прави сутрин рано, преди изследваното лице да е имало физическа активност, 10-12 часа след употреба на храна, напитки и никотин. Това изследване се провежда в строго стандартизирани лаборатории за научни цели (такава лаборатория няма в България).
В практиката се използва измерване на RMR (resting metabolic rate) – основен метаболизъм в покой – измерва се в състояние на покой в седнало или легнало положение, няколко часа след хранене.

Измерване на основен метаболизъм

Измерване на основен метаболизъм се изразява в kcal и представлява основата на която се изчислява индивидуалния хранителен режим.Дневния енергоразход представлява сбор на енергия необходима за основния метаболизъм + нивото на физическата активност + енергията изразходвана за смилане на храната (TEF – termic efect of food).

Съществуват формули за изчисляване на Основен метаболизъм, които се изчисляват на база ръст, тегло, пол чрез уравнение (напр. Харис – Бенедикт), но приложението на тези стойности в практиката е сравнително точно за здрави хора с нормално тегло. Нашата практика показа, че измерването на Основния метаболизъм е задължително при хора с наднормено тегло и съпътстващи заболявания, както и при хора в напреднала възраст. Констатирали сме отклонения от измерената стойност в сравнение на тази изчислена по формула с 500 кcal разлика.

Уред

Измерването извършваме с професионален уред FITMATE PRO на фирма COSMED. Изследването е с продължителност от 15-20 минути, напълно безопасно за здравето, не изисква никакви усилия: извършва се в легнало положение като уреда измерва издишвания въздух.