Физическа активност и обучения


Физическа активност

Физическата активност е съществен компонент от здравословния начин на живот, но трябва да бъде съобразена с индивидуалните възможности на индивида, пола, възрастта, степента на физическа подготовка, на базата на които се изгражда индивидуален план за физическа активност.

Обучение

Удобна форма на обучение ще намерите в този сайт в раздела МЕДИЦИНСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ на метаболитните заболявания, както и по време на консултациите в кабинета.

Участие в курс по “Здравословно хранене”, провеждан от Д-р Велислав Георгиев – очаквайте скоро.