Хомеопатична детокс терапия и клинична хомеопатия


Включва определяне на чувствителен тип и назначаване на хомеопатични медикаменти за лечение на метаболитни заболявания – според отклоненията в биохимичните кръвни изследвания и/или изявените клинични симптоми

Назначаване на медикаментозно лечение

По показания, когато диетолечението и хомеопатичната детокс терапия не са достатъчни.

Клинична хомеопатия

Интегративният подход в медицината означава съчетаване и прилагане на знания от съвременни научно доказани методи с такива от алтернативен произход. Приложението на  Клиничната хомеопатия има благоприятен ефект върху метаболитните заболявания в техния ранен етап, когато патологичните процеси са все още обратими, както и върху някои заболявания на стомашно-чревния тракт. Ролята на лекаря е да прецени докъде се простират възможностите на хомеопатичната терапия и според показанията  да избере подходящото лечение.

По показания към диетолечението се предписват :

  • хранителни добавки – антиоксиданти, витамини, есенциални мастни киселини и др., които са с научно доказан благоприятен ефект върху  здравето
  • универсални детоксикатори
  • алопатични медикаменти като статини, фибрати за лечение на хиперлипидемии, бигваниди, СУП, GLP–1 RA, DPP-4 inhibitors за лечение на диабет и др.

За хомеопатичното лечение

Терминът хомеопатия е използван за пръв път в Европа от д-р Самуел Ханеман в началото на 19 век , но има данни че хомеопатията е позната в Индия от повече от 5000г. Наименованието произлиза от двете гръцки думи: homeo– подобен, и pathos – страдание.

В основата на метода стои идеята да се лекува пациентът с такива медикаменти, които могат да предизвикат при здрав индивид симптоми, подобни на тези при болнен индивид. За целите на хомеопатията, тези субстанции се разреждат и динамизират, след което се предписват в безкрайно малки дози. Оттук изхождат и два от основните принципи на хомеопатията: принцип на подобието – т. е. подобното се лекува с подобно, и принцип на безкрайно малката доза.

Хомеопатичните медикаменти са лишени от вредни странични ефекти, те въздействат като специфични модулатори на функциите на болния организъм. Хомеопатичното лекарство действа чрез качествения си състав и не зависи от приложената доза – следователно при него не се наблюдават процеси на кумулация (натрупване), привикване или алергия. Тези качества го доближават едва ли не до  “идеалния” медикамент и отговарят на съвременните изисквания за добра медицинска практика.

Кога се използва хомеопатична детокс терапия

Хомеопатична детокс терапия се използва при определени показания, нейните граници зависят от възможностите за реакция на организма и е приложима в началния стадий на заболяването , когато все още няма клинични изяви и/или когато болестния процес е изявен но все още е обратим.

Хомеопатична детокс терапия е метод който се основова на холистичен подход използван в клинична хомеопатия – диагностика на симптоми свързани с локализация , усещания , съпътстващи признаци , модалности и определяне на чувствителен тип на пациента и хроничен начин на реакция с цел диагностика и лечение на метаболитни заболявания в техния ранен стадий и тяхното своевременно лечение чрез хомеопатични медикаменти.

Например отклонения в резултатите от проведените биохимични изследвания на кръв като хиперлипидемия /повишени нива на липидите в кръвта/, дислипидемия /нарушени пропорции на LDL холестерола спрямо HDL холестерола/, урицемия /повишени нива на пикочната киселина/ , повишена кръвната захар могат да бъдат добре повлияни или излекувани чрез хомеопатична детокс терапия в комбинация с индивидуален хранителен режим .

В напредналите стадии на метаболитниоте заболявания се прилагат и алопатични медикаменти като статини, фибрати, бигваниди, СУП, GLP–1 RA, DPP-4 inhibitors и др.