Цени


Консултация и хранителен статус – 80лв
Индивидуален хранителен режим – 200лв
Измерване на телесния състав – Био електричен импенданс анализ – 30лв
Измерване на основния метаболизъм – Индиректна калориметрия – 90лв
Програма детокс – 150 лв
Кавитация една зона– 150лв
Мезотерапия една зона – 150лв