Здравословно oтслабване и възстановяване на метаболитен баланс


Комплексен метод на д-р Велислав Георгиев

Метаболитните заболявания за следствие от неправилни хранителни навици. Затлъстяване  диабет тип 2, метаболитен синдром , артериална хипертония, подагра са само част от здравословните  проблеми, свързани с небалансирано хранене.

Комплексният метод за здравословно отслабване и възстановяване на нормалния метаболитен баланс, прилаган в кабинета на д-р Георгиев обединява терапевтични подходи от различни медицински области. Индивидуалният хранителен режим се подкрепя от приема на медикаменти и двигателна активност, съобразена със здравословното Ви състояние, възраст и лични предпочитания, за постигане на оптимални резултати!

Стъпки в метода за Здравословно отслабване и Метаболитен баланс

Здравословно отслабване

1

Основен преглед и диагностика

Основният преглед включва снемането на анамнеза, като се извършва преглед на органи и системи, правят се антропометрични измервания и се определя актуалния хранителен статус. Назначават се необходимите биохимични изследвания, за да се постави точна диагноза. На базата на всички тези резултати се определя лечебен план и се назначава медикаментозно лечение.

2

Изследвания

За да се установят редица заболявания, свързани с метаболитната обмяна, са необходими изследвания на кръв и урина. Глюкоза, холестерол профил, орален глюкозотолерантен тест са само част от провежданите изследвания.

Биоелектричният импенданс анализ пък се прилага за установяване на телесния състав – вода, мускулна, мастна, костна тъкан. Електрическо им съпротивление в тялото е различно, благодарение на което се установяват пропорциите им в тялото.

Чрез изследването на основния метаболизъм – индиректна калориметрия – се установява основният метаболизъм. Отчита се и BMR – basal metabolic rate, която представлява изразходваната енергия от органите и тъканите в тялото, когато то е в покой.

Виж повече

Индиректна калориметрия
Индивидуален хранителен режим

3

Индивидуален хранителен режим

Вземайки предвид изследванията, клиничните симптоми, съпътстващите заболявания, възрастта, пола, начина на живот се изгражда индивидуален седмичен хранителен режим, които се модифицира на няколко етапа, докато се постигне оптимално здраве и желаното телесно тегло. Изграждането на хранителния режим се прави на база данните от измерването на Основния метаболизъм, съобразено с начина на живот на клиента , като се използват модерен компютърен софтуер.
Виж повече

Метаболитен баланс

За да оценим значението на метаболитните заболявания,  трябва да отговорим на следните въпроси:

кои са метаболитните заболявания?
какво отражение на здравето ни дават в дългосрочен план?
какво е социалното им значение?

Метаболитните заболявания са тясно свързани с неправилния хранителен модел. Пример за това е повишената консумация на месо (наситени мастни киселини от животински произход), повишена консумация на тестени и сладки храни, вследствие на което могат да се развият заболяванията метаболитен синдром, диабет тип 2, артериална хипертония,  затлъстяване,  подагра и др. Изброените  заболявания са напълно лечими в начален етап, както и в умерено напреднал стадий, когато не са настъпили необратими промени  в органите, тъканите, кръвоносните съдове и хормоналната регулация.
Виж повече

4

Контролни прегледи и поддържане

За да бъде процесът на отслабване наистина здравословен и плавен, контролът и постоянното проследяване са особено важни. Индивидуалният хранителен режим се прилага в продължение на един месец. Съответно, веднъж месечно се изследва състоянието на пациента и телесният състав на тялото му. Следи се, разбира се, намаляването на теглото, но също така и редукцията на мастната тъкан в различните части на тялото – ръце, торс, крака, както и водното съдържание в тялото.

Отчитайки напредъка на пациента, режимът търпи изменения, както и медикаментозната терапия. При постигане на желаната телесна редукция, отново се провеждат изследвания на кръв и урина, като целта е постигане на оптималните референтни стойности.

Процесът на отслабване продължава колкото време е необходимо – месеци или година – до постигане на желаното тегло.Това е първия етап. 

Вторият етап – Поддържането е не по малко важен .За да няма „ Йо – Йо“ ефект , пациентът не трябва да се връща към старите си хранителни навици .За целта се изгражда хранителен режим за поддържане на теглото .Този процес следва да стане модел на поведение следвайки новите и правилни хранителни навици изградени през процеса на отслабването. Желателно е пациента два пъти в годината да идва на профилактичен преглед за контрол на теглото и метаболитния баланс.

Тук трябва да отбележим всички благоприятни въздействия , които обичайно се случват – излекуване на инсулинова резистентност , спадане стойностите на артериалната хипертония и на холестерола , регулиране на белтъчния метаболизъм – оптимизиране стойностите на урея , креатинин и пикочна киселина – излекуване на подагра , повишаване на имунитета и жизнеността , подобряване качеството на съня , по добра социална реализация и качество на живот и редица други предимства.

Индивидуален хранителен режим