Био импеданс анализ


Какво е биоелектричен импеданс анализ

Биоелектричен импеданс анализ е метод за определяне на телесния състав, който измерва количеството вода, мастна тъкан, мускулна маса и костна маса в човешкото тяло. Методът се основова на електрическите свойства на тъканите и отразява връзката между водното съдържание и електрическото съпротивление на организма. Различните телесни тъкани имат различно съдържание на вода и различна електрическа проводимаст и съпротивление.

Тъканите които съдържат повече вода и електролити – например мускули са добри проводници, докато мастната тъкан и костите са с ниско съдържание на вода и са лоши проводници. Електрическите свойства на тъканите се променят според хранителния статус, степента на хидратация, наличие на някои заболявания, а отклоненията от нормалните параметри са предиктори на редица метаболитни заболявания.

Метод

Методът е напълно безвреден. Извършва се с професионален уред TANITA MC – 780 MA, като дава данни в проценти и килограми за съдържанието на мастна тъкан, мускулна тъкан, костна маса, екстрацелуларна вода, интрацелуларна вода , фазов ъгъл, импеданс, метаболитна възраст. Уредът извършва сегментен биоелектрически анализ и дава данни поотделно за дясна ръка, лява ръка, десен крак, ляв крак и торс измерванието е подходящо както за хора със заболявания, така и за спортисти или за хора активно занимаващи се със спорт, тъй като могат да проследят например покачването (или загуба) на мускулна маса на торса и крайниците поотделно.