Индивидуални хранителни режими


За наднормено тегло и затлъстяване

Изготвя се индивидуален  хранителен режим , който се прилага за период от един месец – осъществява се като се вземат предвид следните фактори:

 • резултатите от биохимичните изследвания на кръв и урина – те дават информация за качествения състав на хранителния режим
 • изследването на телесния състав и основната обмяна – биоелектричен импенданс анализ и  измерения основен метаболизъм в покой (индиректна калориметрия). Резултатите дават информация за количествения състав на хранителния режим. Изчислява се дневен енергоразход с дефицит, вземайки предвид физическата активност, начина на живот, възрастта, пола, вкусовите предпочитания на клиента, клиничните симптоми и съпътстващите заболявания.

Важен фактор за успеха на хранителния режим при наднормено тегло и затлъстяване  е личната  мотивацията  и готовността за промяна на хранителните навици. „Диетата“ не бива да се възприема като изолиран период от време, след който да продължим да се храним, както преди. Трайни резултати има тогава, когато се придържаме към новия хранителен модел и има  смяна на поведението. Постига се чрез воля и търпение, а с времето ще започнете да се наслаждавате и на личното удовлетворение от контрола.

За лечебно хранене

Според основното заболяване се изготвя индивидуален хранителен режим.

Диетотерапия се прилага при следните заболявания:

 • сърдечно-съдови заболявания  и артериална хипертония
 • стомашно-чревни заболявания
 • чернодробни и жлъчни заболявания
 • заболявания на панкреаса
 • бъбречни заболявания и нефролитиаза
 • остеопороза
 • глутенова ентеропатия
 • малнутриция
 • ракови заболяваниоя
 • хранителни алергии