Натрий – Na

•Натрият е основният катион в екстрацелуларната течност. •Средното съдържание на натрий в организма е 52-60 mmol/kg за мъже и 48-52 mmol/kg за жени. •Около 97% от общото количество натрий се намира в извънклетъчното.пространство/ ИКП /, при което около 40% са в...

Калий – K

•В човешкият организъм се съдържат около 3,5 mol К+, от които само 60 mmol т.е. по-малко от 2% са в ИКП. (той е вътреклет. йон) •Заедно с натрия калият участва в поддържането на нормалния воден баланс, осмотичното и алкално-киселинното равновесие. •Заедно с калция...

Хлор и хлориди – Cl

•Съдържанието на хлориди в организма на възрастен индивид /70 кg/ е около 33 mmol/kg или общо 2,2 mol, от които 88% са в извънклетъчното пространство / ИКП /, 12% във вътреклетъчното пространство / ВКП / като еритроцитите са с най-високо съдържание на хлориди, а...

Вода

Общо количество на водата в организма •Водата е основен компонент на човешкото тяло и съставлява 45-75% от телесното тегло на човека: – при кърмачета около 75% – при млади мъже 64% – при възрастни мъже 53% – при млади жени 53% – при възрастни жени 46% •Мастната тъкан...