Диабет тип 2 – инсулинонезависим

Захарния диабет / ЗД / е хронично обменно заболяване на Въглехидратния метаболизъм, което се характеризира с повишена кръвна захар /хипергликемия/ поради нарушения в секрецията и/или в действието на хормона инсулин. Инсулинът oсъществява своята роля основно в мастнa...

Метаболитен синдром

ЛЕЧЕНИЕ Метаболитният синдром е заболяване което , обединява едновременно риск от развитие на диабет тип 2 и сърдечно- съдови заболявания .А както знаем сърдечно съдовите заболявания водят до сърдечно – съдови инциденти : инфаркт или инсулт. Развитието на...

Затлъстяване (обезитас)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО Затлъстяването, като абнормно натрупване на мастна тъкан в мастните депа, представлява хетерогенно и мултифакторно състояние (синдром), резултат от комплексното взаимодействие на благоприятен генетичен терен и фактори на външната и...

Хиперлипидемии

Хиперлипидемиите ппедставляват състояние на повишени нива на мазнините / липидите / в кръвната плазма Мастни киселини Наситени МК Лаврова C 12:0 Миристинова С 14:0 Палмитинова C 16:0 Стеаринова C 18:0 Мононенаситени МК Олеинова С 18:1 Транселайдинова С 18:1 N 9 =...