Белтъци и аминокиселини

БЕЛТЪЦИ Определение: Високомолекулни, сложни биополимери с молекулно тегло над 5000. Название “Протос” от гръцки “ Първичен ” или стоящ в основата на живата материя. Б молекула = гигантски полипептид, състоящ се от АК, в състава на които С-52%; N-16%, О-22%, S-3%, Fe,...

Въглехидрати

Определение •Въглехидрати – превод от френски: хидрати на въглерод (hydrate de carbone) •Състоят се от C, H, и O •Емперична формула: •Синтезират се във всички растения, съдържащи хлорофил от въглероден диоксид и вода под въздействие на слънчевата светлина...

Мазнини – липиди

Точката на топене на мазнините е толкова по-ниска, колкото повече са ненаситените мастни ацили и колкото е по-къса веригата им. Определение Липиди – хетерогенна група от вещества, неразтворими във вода и разтворими в органични разтворители (петрол, етер, хлороформ)...