ЖЕЛЯЗО – Fe

Съдържание и разпределение на Fe в организма Общо съдържание в организма – около 4 г при мъжете и 2.1 г при жените Желязото в организма е 2 типа: функционално Fe (в съединения, свързaни с метаболитни и ензимни функции) и резервно Fe (изпълняващо транспортна и резервна...

ЦИНК – Zn

Функции Цинкът е есенциален микроелемент, който поддържа структурата и функциите на повече от 200 металоензима (напр. алкохол- дехидрогеназа, супероксид дисмутаза, ДНК- и РНК- полимераза, алкална фосфатаза идр. Участва в белтъчната и въглехидратната обмяна, синтеза на...

МЕД – Cu

Съдържание и разпределение в организма: 50-120 мг мед общо в организма – 40% в мускулите, 15% в черния дроб, 10% в мозъка, 6% в кръвта; значителна част от Cu в еритроцитите е включено в ензима супероксиддисмутаза (антиоксидантно действие); в плазмата 60% от Cu е...