КАЛЦИЙ – Ca

Разпределение на калция в тъканите: От всички минерали Са е в най-голямо количество в човешкия организъм: средно 1.2 кг . 99% от Са е локализиран в костите и зъбите под формата на калциев хидроксиапатит. При възрастен човек Са в костите е 1000-1800 г в зависимост от...

Фосфор – Р

Бионаличност и абсорбция на Р Р се абсорбира много ефикасно в тънките черва (60-70%) Фитатите в зърнените храни почти не се разграждат от алкалната фосфатаза. Когато в хляба се добави мая, абсорбцията на Р значително се увеличава (съдържа ензима фитаза). Абсорбцията...

Магнезий – Mg

Бионаличност, абсорбция на Mg Среднодневният прием на Mg варира в широки граници: 200-500 мг При смесена диета се абсорбира 30-40% от Mg чрез активен и пасивен (дифузионен) транспорт Подтискане на Mg абсорбция от храни богати на фитати, калций и мазнини Инхибиране на...