АЛКАЛНО КИСЕЛИННО РАВНОВЕСИЕ

АЛКАЛНО КИСЕЛИННО РАВНОВЕСИЕ – свързано ли е с храненето? Здравето е ред , а болестта – безпорядък .За да бъдем в състояние на здраве има много компоненти чието равновесие следва да се вземат пред вид. Един от тези фактори е равновесието между киселини и основи в...