Инсулинова резистентност

ЛЕЧЕНИЕ Инсулиновата резистентност е съотношение между стойностите на кръвната захар и нивото на инсулина в кръвната плазма . В клиничните лаборатории се обозначава като HOMA- IR . Стойност над 2,5 е рискова , а над 5 високо рискова за развитие на диабет тип 2....

Гликемичен индекс

Гликемичен индекс е стойност, показваща скоростта, с която богатите на въглехидрати храни се отразяват на отделянето на инсулин в организма. Гликемичният индекс ранжира храните в зависимост от това колко бързо се покачва нивото на кръвната захар при консумиране на...

ОГТТ – Орален Глюкозо Толерантен Тест

Орален Глюкозо Толерантен Тест – измерва се кръвната захар на гладно и два часа след изпиване на 75 ml глюкоза. Диагноза предибет : обединяваща НГГ /нарушена гликемия на гладно / и НГТ /намален глюкозен толеранс /: НГГ 5,6 – 6,9 ммол/л на гладно или под 7,8...