Съдържанието на хлориди в организма на възрастен индивид /70 кg/ е около 33 mmol/kg или общо 2,2 mol, от които 88% са в извънклетъчното пространство / ИКП /, 12% във вътреклетъчното пространство / ВКП / като еритроцитите са с най-високо съдържание на хлориди, а мускулите с най-ниско.

Заедно с натрия хлоридите участват в поддържането на водния баланс и осмотичното налягане. Най-висока е концентрацията на хлоридите в цереброспиналната течност, стомашния и панкреатичния сок.

Заедно с фосфатите и сулфатите хлоридите участват в поддържането на АКР /алкално – киселинно ревновесие/

Хлоридите се резорбират почти напълно в червата и се екскретират с урината и потта.

Хлoридите в храната са главно под формата на готварска сол.

Промените в концентрацията на хлоридите в телесните течности обикновено съпътстват тези на натрия и се дължат на същите причини.

Взаимоотношение мужду К+ и Na+ йони

K+ и Na+ взаимно се обменят през клетъчната мембрана

Те се свързват с отрицателно заредени белтъци (напр. Hb)

Промени в pH променят равновесието

ацидоза – K+ излиза от клетките -> хиперкалиемия

алкалоза – K+ влиза в клетките-> хипокалиемия

Хипокалиемия

Остри промени в съдържанието на К в ВКП и ИКП

Невромускулни прояви:

летаргия, мускулна слабост, сърдечна аритмия

Хронични загуби на К от ИКП

Нервномускулни прояви:

летаргия, мускулна слабост, сърдечна аритмия

Бъбреци:

полиурия

алкалоза – увеличена резорбция на NaHCO3

Нарушен статус на хлоридите

Хипохлоремия:

Интестинални загуби на HCl

Повръщане

Дренажи при оперативна намеса

Приложение на диуретици

Хипералдостеронизъм

Синдром на Cushing

Хиперхлоремия:

Бъбречна тубулна ацидоза

Хронична хипервентилация

Вливане на хлориди