Съдържание и разпределение на Fe в организма

Общо съдържание в организма – около 4 г при мъжете и 2.1 г при жените

Желязото в организма е 2 типа: функционално Fe (в съединения, свързaни с метаболитни и ензимни функции) и резервно Fe (изпълняващо транспортна и резервна роля)

От общото Fe, 65-70% е в състава на хемоглобина, 9-10% – на миоглобина, 1% е в серума, свързано с трансферина (транспортен протеин), 0.3% – в състава на ензими, 16-32% – под формата на резервно желязо, свързано с феритина и хемосидерина.

Функции на желязото

Основна част на Fe в организма (65%) е функционално, предимно под формата на хем-протеини (протеини с простетична група, съдържаща желязо). Хемът има уникалната способност лесно да включва и да освобождава кислородни атоми .Fe участва в състава на еритроцитите, изграждайки структурата на хемоглобина (тетрамер, включващ 4 глобинови вериги, всяка свързана с хемова група, съдържаща 1 железен атом)

Миоглобинът, резервоар на кислород в мускулите, има сходен строеж на Нв, но само с 1 хемова единица – съдържа 9-10% от общото Fe в организма

Основни Fe-съдържащи ензими са цитохромите (цитохром а,в,с, цит. Р450), които участват в електронния транспорт, в аеробното окисление и образуване на АТФ /аденозин трифосфат /, в микрозомалната детоксикация на ксенобиотиците, синтеза на стероидни хормони и жлъчни киселини

Fe е компонент на ензимите каталаза и пероксидаза, които участват в обезвреждането на свободните радикали от продуктите на окислението, напр. Перокисите

Основни съединения на резервното желязо са феритин и хемосидерин (за 70 кг мъж = 0.5-1.5 г) – локализирани в черния дроб и костния мозък

Феритин – белтъчна съставка (апоферитин) от 24 полипептодни вериги, разположени сферообразно около молекула железен фосфат.

Хемосидеринът е феритин на етап на деградация

Метаболизъм на желязото

Метаболизмът на Fe е подчинен на принципа за максимално съхранение на наличното в организма Fe и поддържане на максимални резерви.

Три механизма са интегрирани при поддържане на баланса на Fe:

1. Реутилизация на Fe, освободено при разграждане на еритроцитите и включването му в нови еритроцити (120 дни живот на Er): Fe, освободено при разрушаването им се поема от макрофагите и се транспортира до трансферина в плазмата, който го отнася до Er прекурсори в костния мозък

2. Прецизен контрол на телесните загуби и чревната абсорбция: при Fe дефицит абсорбцията е повишена и обратно.

3. Поддържане на специфични резерви под формата на феритин – белтък, който свързва Fe лабилно и го освобождава при повишени потребности (бременност, кръвозагуби)

Хранителни източници и абсорбция на желязото

Основно абсорбцията е в дуоденум и йеюнум, и малка част – стомах, илеум и дебело черво.

В зависимост от механизма на чревна абсорбция се различават 2 типа Fe: хемово и нехемово, с отделни рецептори в мукозните клетки на червата.

Хемовото желязо, намиращо се в месото, месните продукти и рибата се абсорбира 20-30%, хемовото желязо е предимно във феро двувалентна форма (Fe2+).

Нехемовото желязо, съдържащо се в растителните храни се абсорбира значително по-слабо (1-10%), то е под формата предимно на железни соли, във фери 3-валентна форма (Fe3+).

Желязото може да се абсорбира само в неговата феро двувалетна форма (Fe2+), затова нехемовото Fe трябва да се редуцира до феро форма, за да се абсорбира.

Фактори, увеличаващи абсорбцията на нехемово желязо

Аскорбинова киселина- редуцира фери йони (Fe3+), до феро йони (Fe2+) на желязото, препоръчително е при всеки хранителен прием да има поне 25 мг вит. С

Месо, риба, морски храни – стимулира абсорбцията на хемово и нехемово желязо

Някои органични киселини – образуващи се при ферментационните процеси при зеленчуците (кисело зеле и други ферментирали туршии) – те намаляват количеството на фитатите, които потискат абсорбцията на желязото

Фактори, инхибиращи абсорбцията на желязото:

Фитати (соли на инозитолхексафосфатите) – зърнени, семена, ядки, зеленчуци, плодове

Желязо-свързващи фенолни съединения (съдържат галоилна група) – чай, кафе, какао, спанак, подправки (орегон)

Калций – мляко и млечни продукти, 1 чаша мляко редуцира с 50% нехемовото желязо

Соеви продукти – високо съдържание на желязо и фитати

Антибиотици, антиацидни лекарства

Трансфер на желязото

Освобождаването на желязото от мукозните клетки се регулира от наличния трансферин, който го пренася и степента на неговото насищане

Трансферинът е глюкопротеид, свързващ комплексно железните атоми

При железен дефицит капацитета на трансферина нараства и обратно, при свръхприем на желязо –свързващият капацитет на трансферина се ограничава.

Потребности от желязо

Възраст/ Пол

Желязо (мг/ден )

1-3 год. (м,ж)

7

3-7 год. (м,ж)

10

7-10 год. (м,ж)

8

10-19 год. (м,)

11

19+ (м), 60+ (ж)

8

10-14 год. (ж)

15

14-60 (ж)

18

Бременност

Кърмене

27

9-10

Железен дефицит

Железният дефицит е резултат от продължителен негативен баланс на желязото. Запасите от желязо под формата на хемосидерин и феритин прогресивно намаляват и не могат повече да посрещнат нормалния железен обмен.

От тази критична точка нататък, осигуряването на желязо към транспортния белтък апотрансферин е нарушено. Това води до намаляване в насищането на трансферина и увеличаване на рецепторите на трансферина в циркулацията и върху повърхността на клетките, вкл. еритроцитите.

Железният дефицит се определя като състояние, при което няма мобилиризируеми запаси от желязо и при което се установяват прояви на нарушено осигуряване на желязо към тъканите, вкл. еритроцитите. По-тежките състояния на железен дефицит са свързани с желязо-дефицитна анемия.

Клинични белези на желязодефицитната анемия

Неадекватна мускулна функциянамалена физическа работоспособност

Неврологични нарушения нарушения в умствената работоспособност, вниманието

Нарушаване на растежа от кърмаческа възраст до пуберитета

Нарушения в имунитета – ранен белег на железен дефицит (увеличена инфекциозна заболеваемост) – във всички възрасти

Умора , отпадналост

Микроцитна хипохромна анемия

Свръхприем на желязо, токсичност

  • Горна граница за безопасен хранителен прием – при възрастни – 45 мг/ден

Свръхприем на желязо и /или генетичен дефект на чревната абсорбция (отпада регулацията на чревно ниво)– абнормно натрупване на желязото в някои паренхимни органи (хемохроматоза) – необратимо увреждане

При остро предозиране с железни препарати – бъбречна недостатъчност,