В човешкият организъм се съдържат около 3,5 mol К+, от които само 60 mmol т.е. по-малко от 2% са в ИКП. (той е вътреклет. йон)

Заедно с натрия калият участва в поддържането на нормалния воден баланс, осмотичното и алкално-киселинното равновесие.

Заедно с калция участва в регулацията на нервно-мускулната активност.

Резорбция, транспорт и секреция, метаболизъм

Калият лесно се резорбира в тънките черва като 80-90% от него се екскретират с урината. С изпражненията се излъчват 10-20%.

Бъбреците поддържат нормалното серумно ниво на калия чрез способността си да го филтрират, реабсорбират и секретират. Алдостеронът също влияе на калиевата екскреция. Съдържанието на калий в мускулите е пропорционално на тяхната маса.

Адекватен прием на електролити и вода и ГГХП на електролити

Групи

Възраст /пол

Натрий

(г/ден)

Калий

(г/ден)

Вода

л/ден

АП*

ГГХП

АП

АП

Кърмачета

0- 6 мес. (м ,ж)

6-1 2 мес. (м,ж)

0.12

0.37

н.о.**

н.о.

0.4

0.7

0.7

0.8

Деца и юноши

1 – 3

3 – 7

7 – 10 Момчета

10 – 14

14 – 19 1

Момичета

10-14

14 – 19

1.0

1.2

1.3

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.9

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

3.0

3.8

4.0

4.5

4.7

4.5

4.7

1.3

1.7

2.0

2.4

3.3

2.1

2.3

Възрастни

Мъже

19 – 30 год.

30 – 60 год.

60 – 75 год.

75 + год.

Жени

19 – 30 год.

30 – 60 год.

60 – 75 год.

75 + год.

1.5

1.5

1.3

1.2

1.5

1.5

1.3

1.2

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

4.7

4.7

4.7

4.7

4.7

4.7

4.7

4.7

3.7

3.7

3.7

3.7

2.7

2.7

2.7

2.7

Бременни жени

1.5

2.0

4.7

3.0

Кърмещи жени

1.5

2.0

5.1

3.8

* Адекватен хранителен прием

** Не е определен

ГГХП – горна граница на хранителен прием