Бионаличност, абсорбция на Mg

Среднодневният прием на Mg варира в широки граници: 200-500 мг

При смесена диета се абсорбира 30-40% от Mg чрез активен и пасивен (дифузионен) транспорт

Подтискане на Mg абсорбция от храни богати на фитати, калций и мазнини

Инхибиране на абсорбцията на Mg при възпалителни процеси в тънките черва, глутенова ентеропатия (ускоряване на тънкочревния пасаж)

Разпределение в организма Магнезий

Общо съдържание на Mg в организма на възрастен индивид е 20-28 г, от него до 60% се намира в костната тъкан, около 27% в мускули и само 1%- екстрацел. пространство

В интрацелуларното пространство Mg2+ е втори по разпространение след К+.

В плазмата и еритроцитите се намира под 3 форми: свободен, комлексно свързан с фосфатни, цитратни и др. йони и белтъчно свързан

Регулация на Mg хомеостаза

Плазмената концентрация на Mg е стабилна и се поддържа в тесни граници

Хомеостатичният контрол се осъществява чрез адаптация на бъбречната екскреция

При нормални условия 50-60% от филтрирания през гломерулите Mg2+ се реабсорбира

Факторите, поддържащи Са хомеостаза – ПТХ и витамин D влияят и върху хомеостазата на Mg, но значително по-слабо

Тубуларната реабсорбция се повишава под въздействие на ПТХ и при Mg дефицит

Повишен прием на Са потиска Mg абсорбция

Функции на магнезия

Основна метаболитна функция – стабилизиране структурата на АТФ /аденозин трифосфат / в АТФ-зависимите реакции

Mg2+ е кофактор на голям брой ензими, които участват в клетъчното дишане, енергийния транспорт в клетката, синтеза на Белтъци и Нуклеинови киселини

Поддържа Na+/K+ градиент на клетката, участва в Na-K помпа на клетъчната мембрана

Mg2+ поддържа невро-мускулната проводимост и възбудимост, като действието му е противоположно на това на Са

Участва в изграждането на скелета като съставна част на костните кристали: образува комплекси с фосфолипиди и нуклеинови киселини

Дефицит и свръхприем на Mg2+

1. Хипомагнезиемия настъпва рядко в резултат на нисък хранителен прием на Mg

Хипомагнезиемията обикновено е усложнение на заболявания, свързани с малабсорбция или нарушена бъбречна функция

Хипомагнезиемия се наблюдава при алкохолизъм, белтъчно-калориен дефицит, продължителна лактация с недоимъчно хранене. Проявява се с тетания.

2. Хипермагнизиемия и Mg интоксикация

Горна граница на безопасен хранителен прием – възрастни – 350 мг/ден

Хипермагнезиемия може да настъпи при масивен инфузионен внос на Mg2+ , при което се понижава ПТХ и нивото на Са в плазмата

При бъбречна недостатъчност с хипермагнизиемия може да настъпи летален изход

Потребности от Mg

Възраст/ Пол

Магнезий (мг/ден )

1-3 год. (м,ж)

80

3-7 год. (м,ж)

120

7-10 год. (м,ж)

160

10-19 год. (м,ж)

250

19+ год. (м,ж)

280

Бременност и кърмене

< 19 год.

>19 год.

Брем. 360/

Кърмене 320

320

Хранителни източници :

Ядки

Бобови и зърнени храни

Тъмнозелени зеленчуци

Морски продукти

Шоколад