Функции

Цинкът е есенциален микроелемент, който поддържа структурата и функциите на повече от 200 металоензима (напр. алкохол- дехидрогеназа, супероксид дисмутаза, ДНК- и РНК- полимераза, алкална фосфатаза идр.

Участва в белтъчната и въглехидратната обмяна, синтеза на нуклеинови киселини (растеж, потентност)

Регулацията на генната експресия

Роля в стабилизиране на клетъчните мембрани

Участва в поддържане на клетъчния и хуморален имунитет

Антиоксидантно действие

Съдържание и разпределение в организма

Общо съдържание в организма – 2-3 г

60% в скелетната мускулатура, 30% в костите

Над 80% от съдържащия се в кръвта цинк е локализиран интрацелуларно, предимно в еритроцитите;

В плазмата циркулира само 0.1% от общото съдържание на цинк в организма, свързан предимно с албумина и алфа-глобулина, но също металотионеин

Метаболизъм на цинка

Хомеостатичният контрол на цинковия метаболизъм се осъществява чрез:

Абсорбцията на цинка в чревния тракт варира в широки граници – 5-40%, при глад достига 60-80%

В чревната стена Zn се свързва металотионеин (цинков чревен протеин)

Стимулиращ ефект върху абсорбцията на Zn: цитрати, глюкоза, лактоза, някои АК

Основен екскреторен път на цинка- Гинтестинален тракт, чрез урината и потта се отделят незначителни количества, по-значително отделяне на Zn с еякулата на семенната течност

Потребности от цинк

Възраст/ Пол

Цинк (мг/ден )

1-3 год. (м,ж)

7

3-7 год. (м,ж)

12

7-10 год. (м,ж)

17

10-14 год. (м,ж)

23

14-19 год. (м,ж)

34

19+ год. (м,ж)

40

Бременност и кърмене

< 19 год.

>19 год.

34

40

Цинков дефицит

Нисък хранителен прием на цинк за продължителен период от време

Тежък цинков дефицит при:

  • Вродени дефекти в метаболизма на цинка

  • Тотално парентерално хранене

  • Болест на Крон

Клинични прояви: безапетитие, дерматит, диария, алопеция /опадане не косата/

При деца – забавяне на растежа и половото развитие

При бременни жени – забавено интраутеринно развитие на плода, вродени скелетни аномалии на плода, спонтанни аборти

Хранителни източници на цинк

Месо (червените меса са по-богати на цинк от белите меса и рибите)

Черен дроб

Яйца

Сирена

Морски продукти

Растителни храни – зърнени, бобови

  • инхибиция на абсорбцията на цинка от фитатите

  • добавянето на мая в хляба увеличава активността на ензима фитаза, което намалява нивата на фитатите и увеличава абсорбцията на цинка